Aktualności

17 kwietnia 2020

Film młodzieży z Jarosławia o Generale Wieczorkiewiczu.

                                         *   *   *   *   *

 8 marca 2020 r.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Bełżycach.

Jak co roku, tradycyjnie w drugą niedzielę marca w Bełżycach w ramach obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, odbyły się uroczystości upamiętniające majora cichociemnego Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora i sześciu jego podkomendnych, którzy ponieśli śmierć z rąk komunistów 7 marca 1949 r. W obchodach wziął udział szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk i Dyrektor IPN Lublin Marcin Krzysztofik. Po uroczystościach delegacja Gminy Wilków wręczyła Panu Ministrowi Kasprzykowi książkę-biografię gen. Wacława Scaevoli- Wieczorkiewicza wraz z gminnym kalendarzem historycznym.  foto: Konrad Kliczka

*   *   *   *   *

31 stycznia 2020r.

Wacław Scaevola-Wieczorkiewicz Top #20 Facts

Wersja w języku angielskim, jak zwykle z błędną nazwą miejscowości urodzenia. Fakt 1 : Jest :Polanówka , winno być : Brzozowa.                                                        English version, as usual with incorrect place of birth. Fact 1: Is: Polanówka, should be : Brzozowa.

*   *   *   *   *

16 stycznia 2020r.

Książka-biografia Naszego Generała Wieczorkiewicza przekazana Prezydentowi  Polski,Panu Andrzejowi Dudzie.

zdjęcie ze strony : https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Gminy-Wilk%C3%B3w-335539267074884

Podczas historycznej wizyty prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Opolu Lubelskim , ww. książkę Panu Prezydentowi wręczył wójt Gminy Wilków Daniel Kuś .

Więcej informacji : http://opolelubelskie.pl/aktualnosc/wizyta-prezydenta-rp-w-opolu-lubelskim

*   *   *   *   *

14 stycznia  2020 r.

Kalendarz historyczny trafi do każdego domu w gminie Wilków.

Więcej tu : https://radio.lublin.pl/news/gmina-wilkow-historyczny-kalendarz-trafi-do-kazdego-domu

oraz tu: https://radio.lublin.pl/news/gmina-wilkow-bohaterowie-upamietnieni-kalendarzem   – informacja z dn.16.01.2020r.

*   *   *   *   *

7 stycznia 2020r.

Nasz Generał Wacław Scaevola-Wieczorkiewicz wreszcie będzie miał pomnik !

2020 – Rokiem gen.Wacława Scaevoli-Wieczorkiewicza w gminie Wilków.

Wójt Gminy Wilków Daniel Kuś : To tu stanie pomnik !

Więcej tu :                                                                                                        https://radio.lublin.pl/news/gmina-wilkow-pomnik-upamietni-generala

                                          *   *   *   *   *

22 września 2019r.

Odsłonięto tablicę upamiętniającą por.rez. Adama Iłłakowicza.

*   *   *   *   *

13 września 2019r.

Zmarł por.Marian Sobczyk ps. „Gołąb”.

Z żalem zawiadamiamy, że w dn. 13 września 2019r. przeżywszy 94 lata zmarł por. Marian Sobczyk ps.”Gołąb” , ostatni z żyjących partyzant AK z oddziału kpt.„Rysia” Stanisława Łukasika z ugrupowania „Zapory”. Był uczestnikiem brawurowej akcji rozbrojenia w kwietniu 1944 r. niemieckiej załogi majątku Wrzelów, o której pisaliśmy tu : https://rtpwilkow.files.wordpress.com/2013/11/pow-lub-2-2014.pdf i w naszej książce „Okupacja niemiecka na Powiślu Lubelskim”.

Został pochowany na cmentarzu parafii pw.św. Agnieszki przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie.

Cześć Jego pamięci !

*   *   *   *   *

10 sierpnia 2019 r.

Radio Lublin o nadwiślańskich chmielarzach :

https://radio.lublin.pl/news/10-08-2019-kalejdoskop-regionalny-reportaz-czeslawy-borowik-eldorado-nadwislanskich-chmielarzy

*   *   *   *   *

16 lipca 2019 r.

Archeolodzy powrócą do Kłodnicy ?

W latach 2016-2017 archeolodzy z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii  Nauk w Warszawie pod przewodnictwem dr. Łukasza Miechowicza- kierownika Misji Archeologicznej w Chodliku ,podjęli weryfikacyjne badania wykopaliskowe na majdanie grodziska w Kłodnicy gm. Wilków. Obiekt przebadano również za pomocą metod geofizycznych : magnetycznej oraz elektrooporowej. Jest to grodzisko jednowałowe, pierścieniowate o średnicy około 70 m. Położone jest w odległości około 1,5 km od grodziska w Żmijowiskach i 3,5 km od grodziska w Chodliku.
Wyniki badań geofizycznych połączone z analizą zdjęć lotniczych pozwoliły na uchwycenie zarysu dwóch fos otaczających grodzisko. W południowej części majdanu uchwycono domniemane ślady zabudowy. Na majdanie odsłonięto relikty budynku, zagłębionego w ziemię na około 1 m, o wymiarach około 8x6m -dotychczas zbadano jedynie ok. połowę obiektu. W jego wypełnisku odkryto jeden z największych znanych depozytów zwęglonych szczątków roślin uprawnych (zboża oraz rośliny bobowate), datowanych radiowęglowo na koniec X – pierwszą połowę XI w. Obok szczątków roślin znaleziono przeszło 5500 fragmentów naczyń glinianych, kilkadziesiąt zabytków metalowych, w tym elementy stroju, krój płużny o analogiach wielkomorawskich, ponadto przeszło 60 paciorków szklanych, m.in. zdobionych srebrną i złotą folią, dwa arabskie dirhemy. W ostatni wtorek maja br. prezentowaliśmy spektakularne wyniki naszych prac na spotkaniu Komisji ds. Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Lubelskiego. Jest szansa, że niedługo wrócimy z badaniami tego rewelacyjnego stanowiska –mówi dr Łukasz Miechowicz i dodaje, że prace te spotkały się z uznaniem radnych , którzy później jednogłośnie zagłosowali za wnioskiem złożonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , aby w budżecie uwzględnić kwotę zapewniającą wykup terenu z grodziskiem w Kłodnicy. Wcześniej  z taką inicjatywą do konserwatora zabytków wystąpił dr Miechowicz  i została ona pozytywnie oceniona także przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, które to , zgodnie z ustaleniami, miałoby zostać właścicielem gruntu i sprawować pieczę nad grodziskiem .

Miejmy nadzieję, że dzięki dobrej współpracy władz samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego z archeologami i Muzeum , w niedalekiej przyszłości na turystycznej mapie Powiśla pojawi się nowy punkt : grodzisko w Kłodnicy.

PS.W oczekiwaniu na zgodę na dalsze prowadzenie prac wykopaliskowych na kurchanie w Chodliku, archeolodzy „bawią się w układanie puzli w 3D ”, czyli sklejanie ceramiki znalezionej na grodzisku w Kłodnicy.

*   *   *   *   *

5 maja 2019r.

Jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks.kanonika Jana Mazura.

57 lat w parafii wilkowskiej  ! ! !

Ks.Jan Mazur urodził się 7 lipca 1936r. w Białej k.Janowa Lub. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 kwietnia 1959r. Pierwsza parafia:Żółkiewka. W Wilkowie : od 29 czerwca 1962r.,wieloletni proboszcz w latach 1973-2004.Budowniczy kaplicy w Machowie oraz plebanii i kaplicy cmentarnej Wilkowie. W okresie 57 lat w parafii wilkowskiej było 7 prymicji  księży i 2 powołania sióstr zakonnych( karmelitanki ) , zostało ochrzczonych 3214 osób, zmarło 3465, zaś 1639 par zawarło sakrament małżeństwa . Ks.Mazur był współzałożycielem  i członkiem tymczasowego Zarządu  Regionalnego Towarzystwa Powiślan. Więcej  informacji o naszym Jubilacie w „PL”  nr 4/2003 ,  2/2009 i 3/2012 .

Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej wartości jest wielką tajemnicą , jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Ludzkie słowa nie są w stanie udźwignąć ciężaru tajemnicy, jaką kapłaństwo w sobie niesie ”-Jan Paweł II :„Dar i Tajemnica”.

Profanacje krzyża i wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, a także ostatni seans nienawiści w Uniwersytecie Warszawskim wobec polskiego Kościoła,kapłanów i katolików ,firmowany przez Koalicję Europejską ( PO,PSL,N., SLD i Zieloni) stawia przed wierzącymi  wezwanie do obrony wiary i tradycji chrześcijańskiej , do obrony Kościoła i kapłanów. Nie możemy być  bierni, bo inaczej pożoga bezbożnictwa nie będzie możliwa do pokonania. „Wiara tak wielkim jest skarbem, że aby ją utrzymać, trzeba uczynić wszystko, czego Bóg od nas żąda, i raczej ponieść śmierć wśród męczarni, aniżeli zaprzeć się wiary”- św. Józef Sebastian Pelczar.

Watykan 1984r.

Uroczystości 60 lat posługi kapłańskiej ks.kanonika Jana Mazura , w tym aż 57 lat w wilkowskiej parafii , potwierdziły, że  społeczność lokalna może być dumna, że ma w swoim lokalnym Kościele takiego księdza . Wiele ciepłych słów szacunku, uznania i wdzięczności skierowane wobec  ks.Jana  pozwalają patrzeć z  nadzieją w przyszłość , że nie ulegniemy „nowoczesnym” laickim ideologiom i dzięki współpracy ze swoimi duszpasterzami , która przynosi dobre owoce , będziemy mieć dość sił duchowych , aby obronić wiarę , tradycję i tożsamość narodową .

W imieniu członków Regionalnego Towarzystwa Powiślan serdecznie dziękujemy ks.kanonikowi Janowi Mazurowi za 57 lat służby dla czterech pokoleń wilkowskich parafian i życzymy dużo zdrowia i obfitości łask Bożych na dalsze lata życia.  Szczęść Boże , księże Janie !

*  *  *  *  *

11 kwietnia 2019r.

75 rocznica śmierci Bruno Winawera.

Bruno Winawer  (właściwe imię :Bernard) ,urodzony 17.03.1883r. w Warszawie polski dramatopisarz, prozaik, felietonista i satyryk pochodzenia żydowskiego. Doktor fizyki (współpracował z trzema laureatami Nagrody Nobla i korespondował z Albertem Einsteinem), ceniony popularyzator nauki. Autor popularnych komedii obyczajowych, często związanych z tematyką naukową, licznych felietonów popularnonaukowych , powieści fantastycznonaukowych i utworów satyrycznych.Ostatnie półtora roku życia spędził na Powiślu Lubelskim , m.in.w Zastowie  , gdzie jako Edward Lasocki legalnie pracował w filii przedsiębiorstwa „T.Lisiecki &CO”, budującego wał wiślany na odcinku: Kępa Chotecka- Zastów  Polanowski .  

Z powodu długotrwałej choroby płuc Bruno Winawer nie dożył końca wojny- jako człowiek wolny zmarł w wieku 61 lat 11 kwietnia 1944r. w opolskim szpitalu i  wg wspomnień Tadeusza Gierczaka „W podobwodzie C Armii Krajowej”, został potajemnie pochowany na miejscowym cmentarzu żydowskim .

Z powyższego grona osób, które z ramienia Armii Krajowej  miały największy wpływ na pomoc udzielaną Winawerowi , szczególnie należy wyróżnić inż.Tadeusza Lisieckiego-właściciela firmy i  inż. Zygmunta Klauzińskiego- kierownika budowy . Swoją odważną , bohaterską postawą spełnili warunki, aby przyznać im pośmiertnie Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

*   *   *   *   *   *   *

10 marca 2019 r.

70 rocznica śmierci majora Hieronima Dekutowskiego  „Zapory” i jego podkomendnych

Ze Stowarzyszeniem Żołnierzy i Przyjaciół AK i WiN cc. majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory” w Bełżycach współpracujemy od 2013r. Ze swoim pocztem sztandarowym brali udział we wszystkich naszych uroczystościach patriotycznych . Od wielu lat organizują uroczystości upamiętniające majora „Zaporę ” i jego podkomendnych: kapitana Stanisława Łukasika „Rysia”- rodem z Bełżyc, ppor. Romana Grońskiego „Żbika”, por. Jerzego Miatkowskiego „Zawadę”, por. Tadeusza Pelaka „Junaka”,por. Edmunda Tudruja „Mundka”, por. Arkadiusza Wasilewskiego „Białego”. Wszyscy ponieśli śmierć 7 marca 1949 r. w murach mokotowskiej katowni przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.Po uroczystej mszy św. odprawionej w bełżyckim kościele , licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta i zaproszeni goście oddali hołd pomordowanym obrońcom Ojczyzny poprzez złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Czynu Niepodległościowego . Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. Beata Mazurek -Wicemarszałek Sejmu RP i  Dominik Tarczyński – Poseł na Sejm RP.Wśród innych gości należy wyróżnić 94-letniego por.Mariana Sobczyka z Lublina, ps. Gołąb – ostatniego żyjącego partyzanta AK z oddziału „Rysia” Stanisława Łukasika. W naszym kwartalniku „Powiśle Lubelskie ” nr 21/58/2014 w artykule :      „ Brawurowa akcja „Rysia” na Powiślu- nowe fakty” opisałem jej przebieg m.in. na podstawie informacji uzyskanych drogą telefoniczną od  pana Sobczyka.

Bełżyckie uroczystości stały się okazją do wręczenia pani Wicemarszałek Sejmu, Beacie Mazurek książki o Naszym Generale, Wacławie Scaevola-Wieczorkiewiczu  – foto:Włodzimierz Filipiak.

*   *   *   *   *   *   *

3 marca 2019 r.

Pamięci Żołnierzy Niezłomnych .

Ile miejsc jeszcze nieodkrytych ?   Ile  jest bezimiennych kości ?                                        Ile czaszek kulą przeszytych ?     Na trudnej drodze do wolności                                      Ile pytań bez odpowiedzi ?   Ile prawd odkryć wciąż potrzeba ?                                           I jakich czynów pamięć wskrzesić ?   I o kim pieśni jeszcze śpiewać ?

My nie jesteśmy żadną bandą                                                                                                Tak, jak nas zdrajcy nazywają                                                                                                 My chcemy Polskę widzieć wolną                                                                                        Przez cały Naród ukochaną                                                                                                                       – „ Łupaszko” , zespół FORTECA

*   *   *   *   *   *   *

21 lutego 2019 r.

Radio Lublin o Naszym Generale.

https://radio.lublin.pl/news/gmina-wilkow-ma-swojego-generala

*   *   *   *   *   *   *

                                     4 lutego 2019 r.

                Informacja – zaproszenie do lektury .

  1. W archiwalnej zakładce „Kwartalnik PL” udostępniamy wersję cyfrową kwartalnika  nr 1 (69) z marca 2018r.  
  2. Po dokonaniu analizy ilości kwartalników w wydaniu cyfrowym i  faktycznego stanu wydań w wersji drukowanej wynikło, że w ww. zakładce brak 3 numerów  : 3 (22) z lipca 2007r. oraz 5 (45) z września i 6 (46) z października 2011r. Dziś dodano ten pierwszy z 2007r., uzyskany poprzez skanowanie wersji papierowej, przez co jego jakość jest automatycznie obniżona. Następne numery będą zamieszczone po ich pracochłonnej obróbce programami komputerowymi , zapewniającymi odpowiednią  jakość techniczną.

3.  Aktualizacja z dn. 9 lutego br. : dodano dwa brakujące numery z 2011r.:   5 ( 45 ) nr specjalny z okazji 90 lat szkoły podstawowej w Wilkowie ,                              6 (46 ) – m.in. o rodzinie Głodkowskich .

*     *     *     *     *     *     *

25 stycznia 2019 r.

Zmarł doktor Jan Giza.

Miłość do świata i do ludzi – jeśli w sercu człowiek ją ma , to wtedy szczęście widać jak na dłoni –  Jan Giza , kwiecień 2006r.

Wczoraj w Puławach w wieku 83 lat zmarł po długiej chorobie doktor JAN GIZA , współzałożyciel i pierwszy prezes Regionalnego Towarzystwa Powiślan w Wilkowie n.Wisłą , inicjator budowy wilkowskiego Ośrodka Zdrowia i jego wieloletni kierownik , w latach 1974- 1976 Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim.                                                             

Pogrzebowa msza święta żałobna 29 stycznia 2019r. o godz.14:30 w Kościele Farnym w Kazimierzu Dolnym.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego żalu i najszczerszego współczucia.

Więcej o wielce zasłużonym dla społeczności lokalnej lekarzu i społeczniku w artykule Barbary Bogdańskiej w numerze 2 (15 ) z lutego 2006r. kwartalnika „Powiśle Lubelskie” na stronie 7-8. https://rtpwilkow.files.wordpress.com/2013/11/gazetartp_2_2006.pdf

*   *   *   *   *   *   *

5 stycznia 2019 r.

Pomóżmy archeologom !

Dzięki ich  odkryciom nasz region stał się znany nie tylko w Polsce. Pomóżmy dokończyć im  opracowanie kompletnych wyników badań grodziska w Kłodnicy .

Więcej informacji o ewentualnym wsparciu finansowym na stronie : https://patronite.pl/chodlik  :

 

a tu o pracy archeologów : http://chodlik.edu.pl/   i    https://pl-pl.facebook.com/chodlik/ .                                                                                                                                             Szczególnie polecam opracowanie dr. Łukasza Miechowicza o grodach w Kotlinie Chodelskiej – plik PDF str.25-70 : https://www.academia.edu/37996515/Wczesnośredniowieczne_grody_w_Kotlinie_Chodelskiej   lub też tu : https://www.wkz.lublin.pl/images/stories/Skarby_Grody_2018.pdf

*   *   *   *   *   *   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

14 grudnia 2018r.

LISTA  OFIAR  II  WOJNY  ŚWIATOWEJ  W  GMINIE  WILKÓW . 

 zaktualizowano 16.12.2018r.

Aktualizacja z dn. 5.01.2019 r. Dodaję : KĄTY : Bielecki Wacław – zginął 17.12. 1942r.- Majdanek ; KĘPA CHOTECKA : Wronikowski Adam – zginął 1.10.1939 r.-  egzekucja zbiorowa – Szczuczki  k/Poniatowej .

Aktualizacja z dn. 29.12.2018r. Dodaję : DOBRE : Drąg Józef (r.1906 )-jako żołnierz WP zaginął podczas walk w kampanii wrześniowej 1939r. ; LUBOMIRKA :Gierczak Bogumił ( r.1906 ) -zaginął podczas bombardowania Warszawy we wrześniu 1939r. ; ZASTÓW POLANOWSKI : Wojtalik Józef (r. 1914 )-aresztowany w Warszawie przez gestapo,następnie w Auschwitz i w obozie Gross Rosen-dalszy los nieznany.

Aktualizacja z dn. 17.12.2018r.  Dodaję : ZASTÓW :Wójtowicz Franciszek ( r. 1902) – zginął 17.01. 1943r.- Majdanek    SZCZEKARKÓW :Głodkowski Jan ( r.1912) – rozstrzelany 29.06.1940r.-Lublin, Rury Jezuickie ; Kuś Łukasz (r.1862)-zginął 5.12.1942-Majdanek   MAJDANY :Szkutnik Bronisława (r.1901) –zginęła 17.03.1944 – Majdanek   RYBAKI : Drąg Stanisław (r.1883)-zginął 1.10.1942 – Majdanek . ZARUDKI :Kufel Władysław (r.1898)-zginął 5.12. 1942-Majdanek

Zwracamy się z prośbą do naszych Czytelników o ewentualne uzupełnienie ww listy z podaniem szczegółowych danych osobowych i okoliczności śmierci.

*  *  *  *  *

11 grudnia 2018r.

CO  MARZONE – ZISZCZONE , CO KOCHANE – ODZYSKANE  !

Równo miesiąc temu w całej Polsce obchodzono Święto 100-lecia Odzyskania Niepodległości.Dziś oddaliśmy należny hołd , szacunek i wdzięczność naszym nadwiślańskim Bohaterom, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę.Uczciliśmy pamięć Tych, Którzy za naszą dzisiejszą wolność często oddawali najwyższą cenę – swoje życie.Więcej zdjęć tu :http://www.gminawilkow.pl/galeria/100-lecie-odzyskania-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci-w-gminie-wilk%C3%B3w . Film z uroczystości ze strony „Wspólnoty Opolskiej „:https://www.youtube.com/watch?v=YKvveq0RK6Y&feature=share. https://www.youtube.com/watch?v=YKvveq0RK6Y&feature=share. Polecamy .

*   *   *   *   *

1 grudnia 2018r.

Z a p r o s z e n i e .

Wójt Gminy Wilków

ma zaszczyt zaprosić mieszkańców na uroczyste odsłonięcie i  poświęcenie tablicy upamiętniającej 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość odbędzie się 11 grudnia 2018 roku w Wilkowie. Początek godz. 11:00 – msza św. w kościele parafialnym , a następnie przejście pod budynek Urzędu Gminy i odsłonięcie tablicy . 

*   *   *   *   *

30 listopada 2018r.

MOŻE KTOŚ ROZPOZNAJE ?

Od najbliższej rodziny Bolesława Frańczaka ps. Argil , znanego na Opolszczyźnie i Powiślu dowódcy lotnego oddziału partyzanckiego 15 PP „Wilków”Armii Krajowej, otrzymaliśmy kopię fotografii z czasów okupacji niemieckiej z zapytaniem, czy oprócz „Argila”  ( pierwszy z prawej w dolnym rogu)  rozpoznajemy  inne osoby na tym zdjęciu i w jakiej miejscowości mogło być ono wykonane ?  To zdjęcie nigdzie wcześniej nie było publikowane. Zwracamy się więc także do naszych Czytelników z prośbą o pomoc, czy może kogoś rozpoznają ?

*   *   *   *   *

29 listopada 2018r.

PAMIĘTAMY O NASZYCH BOHATERACH.

Delegacja Urzędu Gminy w składzie : Marcin Markowski-sekretarz gminy , Anna Kaślikowska- kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Wiktor Brzozowski – kierownik referatu do spraw gospodarki komunalnej, infrastruktury, planowania przestrzennego i rolnictwa ; wraz z przedstawicielami Regionalnego Towarzystwa Powiślan :Wiesławem Chrzanowskim -członkiem zarządu i Władysławem Mądzikiem- członkiem honorowym , złożyła na symbolicznym grobie kapitana Mikołaja Komarewicza wiązankę kwiatów i zapaliła znicze.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !

                                                                                             foto:UG Wilków i Ewa Kubeluk

***

75-rocznica tragicznej śmierci kapitana Mikołaja Komarewicza ps. „Róg” , „Ogniwo” – I komendanta podobwodu C Armii Krajowej Obwodu Puławy.

Lubelszczyzna stała się ostatnim miejscem walk kapitana. Ten urodzony w 1897 roku człowiek, całe swoje życie poświęcił walce o niepodległą Polskę. W 1919 r. wstąpił do 5 pułku strzelców polskich armii gen. Hallera w Stacji Zbornej Oficerów w Lublinie. W wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r., jako dowódca 7. kompanii, walczył w 47. Pułku Strzelców Kresowych. Za męstwo m.in. w walkach w obronie Warszawy w rejonie Radzymina odznaczony został 3-krotnie Krzyżem Walecznych. W czasie kampanii wrześniowej w 1939 r. z 83. Pułkiem Piechoty walczył w rejonie Wielunia, Parzymiech, Jeżowa, Żyrardowa, Warszawy i Modlina. Ostatnią walkę stoczył na Lubelszczyźnie 28 września jako dowódca improwizowanego batalionu złożonego z resztek rozbitych pułków po upadku twierdzy Modlin i innych jednostek rozproszonych po walkach pod Iłżą. Na Powiślu Lubelskim znalazł się w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej i został współzałożycielem podziemnych struktur patriotycznych. Uważał, że nie można bezczynnie przyglądać się jak ginie ojczyzna, trzeba zrobić wszystko, by przywrócić jej wolność. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w Kolonii Szczekarków jesienią 1943 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Wilkowie. Jednak grobu kapitana nie udało się odnaleźć. Był zwykły, ziemny i w miejscu pochówku znajdują się obecnie nowsze groby murowane innych zmarłych. Działające od 1996 r. Regionalne Towarzystwo Powiśla w Wilkowie nad Wisłą postanowiło upamiętnić postać kapitana Mikołaja Komarewicza poprzez wykonanie symbolicznego grobu wraz z tablicą pamiątkową. Na uroczystość jej odsłonięcia ( 15 września 2013r.-przyp. WM ) przybyło wielu znakomitych gości, przedstawicieli wojska, władz lokalnych i wojewódzkich, a przede wszystkim okoliczni mieszkańcy. Przy symbolicznym grobie kapitana Komarewicza zawisła biało-czerwona flaga, a wartę honorową wystawili żołnierze z Brygady Wielonarodowej z Lublina oraz przedstawiciele grupy rekonstrukcji historycznej 15 PP „Wilków” z Puław.  [https://lublin.gosc.pl/doc/1725303.Nie-mozna-bezczynnie-patrzec ]

Więcej informacji :

– http://www.niedziela.pl/artykul/108310/nd/Oddal-zycie-za-Ojczyzne

http://archiwum.wojsko-polskie.pl/pl/tradycje-i-ceremonial/kronika-uroczystosci/23816,uroczystosci-religijno-patriotyczne-w-wilkowie-nad-wisla-kolo-kazimierza-dolnego.html

-kwartalnik „Powiśle  Lubelskie” nr 4 i 5 z 2013r. w zakładce Archiwum

oraz film zamieszczony na końcu niniejszej zakładki. Polecamy !

*  *  *  *  *

11 LISTOPADA  2018

ONI  byli  pierwsi … Polska Organizacja Wojskowa (POW) – tajna organizacja wojskowa powstała w sierpniu 1914 w Warszawie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w wyniku połączenia działających w Królestwie Polskim konspiracyjnych Związku Walki Czynnej i grup Armii Polskiej w celu walki z rosyjskim zaborcą. Początkowo bezimienna, od października 1914 zaczęła używać nazwy POW.

Wtedy  odważni  Patrioci , a dziś , czyżby zapomniani ?

W 1921 r. z inicjatywy ówczesnego księdza proboszcza Jana Skwary, zbudowano dzwonnicę przy wilkowskim kościele jako podziękowanie parafian dla Królowej Najświętszej Marii Pannie za odzyskanie niepodległości Polski. Autorem projektu dzwonnicy był znany architekt Karol Siciński.

***************************************************************************

***************************************************************************

25 października 2018r.
Dziś TVP3 Lublin o godz. 18:00 ponownie pokaże odcinek nr 15 z cyklu „Polacy na ratunek Żydom ” – Leśniczówka. Rodzina Stankiewiczów.

Powtórka w najbliższy poniedziałek 29.10.2018r. o godz. 14:45 .                 Zachęcamy do obejrzenia reportażu dokumentalnego o chwalebnej postawie ówczesnych mieszkańców Powiśla.


Informacja do odcinka nr 15 „Polacy na ratunek Żydom” z przewodnika po programie TVP3 Lublin :
Powiśle Lubelskie to teren, który licznie zasiedlali Żydzi. Obszar typowo rolniczy dawał bogate plony, których sprzedażą zajmowała się ludność żydowska. Rodzina Stankiewiczów mieszkała w leśniczówce Głodno, będącą zarówno placówką AK, jak i miejscem, gdzie w czasie okupacji (niemieckiej) znajdowali schronienie Żydzi z getta w Opolu Lubelskim. W czterech leśnych ziemiankach , na bagiennej wyspie i na strychu przechowywało się 60 osób  żydowskiego pochodzenia, przeżyć udało się sześciu. Teren, gdzie stała leśniczówka porósł las, a historia bohaterstwa Stankiewiczów popadła w zapomnienie. Stanisław Stankiewicz został zamordowany w 1947 roku w ubeckiej katowni w Warszawie, jego szczątki do dziś nie zostały odnalezione.

Odcinek ten można obejrzeć także na stronie internetowej TVP3 Lublin :
https://lublin.tvp.pl/36774943/polacy-na-ratunek-zydom
* * * * *
6 września  2018r.

” Polacy na ratunek Żydom ” –  akcja na Powiślu.

Polacy na ratunek Żydom . Historie niezwykłe” to cykl reportaży produkowanych przez  lubelski ośrodek  Telewizji Polskiej  pod redakcją Ryszarda Montusiewicza. Realizacja Bogna Bender-Motyka , zdjęcia i montaż –  Paweł Iwaniuk, dźwięk-Dariusz Brodziak , kierownik produkcji-Magdalena Kołodziejczyk.
Cykl ten poświęcamy tym, którzy z narażeniem życia pomagali przetrwać ludności żydowskiej – tak  przedstawiają go twórcy programu.                                                           Emisje w  TVP3 Lublin : czwartki – godz. 18:00 , poniedziałki – 14:45 (powtórki) .   ZACHĘCAMY  DO  OGLĄDANIA !

Odcinek nr 15 :                                                                                  czwartek 20 IX 2018r. godz. 18:00 – 18:15,                                                     poniedziałek 24 IX 2018r. godz. 14:45 – 15:00.

Tym razem ekipa telewizyjna zawitała na Lubelskie Powiśle. Zdjęcia  kręcono w Podgórzu ( niestety, z uwagi na remont drogi dojazdowej do punktu widokowego na Skarpie Dobrskiej , pięknych widoków nie udało się sfilmować ) i w lesie w okolicach Niedźwiady Dużej . Głównym bohaterem tego odcinka będzie pan Tadeusz Stankiewicz i jego rodzina, która wraz członkami Armii Krajowej podobwodu C  i innymi mieszkańcami, w czasie okupacji hitlerowskiej, narażając życie swoje i swoich bliskich, pomagała przeżyć osobom żydowskiego pochodzenia.

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia” –  Albert Einstein.
Only life dedicated to others is worth experiencing” – Albert Einstein.

O terminie emisji „naszego” odcinka – wcześniej poinformujemy .

W drodze do dawnej leśniczówki k. Niedźwiady Dużej.    foto: A.S.  i  W.M.

* * * * *

4 września 2018r.                                                                                     Kotlina Chodelska – archeologiczna i turystyczna perła Lubelszczyzny.

W Gminnym Domu Kultury w Karczmiskach odbyła się konferencja i debata poświęcona dziedzictwu kulturowemu Kotliny Chodelskiej wraz z wystawą zabytków archeologicznych  Chodlika i Kłodnicy. Zorganizowali ją : Towarzystwo Starożytnicze w Chodliku , Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach , Nadleśnictwo Kraśnik oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Zaproszeni zostali do niej wójtowie trzech gmin : Łazisk, Wilkowa i Karczmisk, burmistrz Kazimierza Dolnego, władze powiatu opolskiego, przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk , Lasów Państwowych (Nadleśnictwa- Kraśnik i Puławy )  i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konferencję prowadził dr Łukasz Miechowicz- kierownik Misji Archeologicznej w Chodliku Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, który zaprezentował bardzo ciekawy referat zatytułowany : Wczesnośredniowieczne grody w Kotlinie Chodelskiej”. Po jego zakończeniu uczestnicy konferencji dyskutowali nad ewentualnymi możliwościami planu ochrony zabytków i związanego z nim  rozwoju turystycznego regionu . W dyskusji podkreślono konieczność wypracowania wspólnej dla trzech gmin koncepcji zagospodarowania i wykorzystania bogactwa odkryć archeologicznych , również jako realnego potencjału w poszerzeniu dotychczasowej oferty turystycznej pobliskiego Kazimierza Dolnego.

O powyższej konferencji także w Radio Lublin : https://radio.lublin.pl/news/nowe-technologie-pomoga-w-rekonstrukcji-grodziska-w-chodliku

Na zdjęciu : Skarby archeologiczne z grodziska w Kłodnicy. W październiku br. będzie je można obejrzeć także w Wilkowie.                Foto: J.Ogiński ,  Wł. Mądzik

* * * * *

18 sierpnia 2018r.

Zmarł pułkownik Władysław Rokicki.

Życzę, żebyście nigdy nie musieli doświadczyć wojny, abyście żyli w spokoju,      a odzyskaną niepodległość czcili i o nią dbali.

Smutna informacja z TVP3 Lublin : 17 sierpnia br. zmarł pułkownik Władysław Rokicki, żołnierz Armii „Lublin”, uczestnik wojny obronnej we wrześniu 1939 roku, prezes zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Batalionów Chłopskich. W grudniu skończyłby 101 lat.

Przed II wojną światową służył w kompanii łączności 3 Dywizji Piechoty Legionów w Zamościu. We wrześniu 1939 roku wraz z Armią „Lublin” brał udział w wojnie obronnej. Przez wiele lat działał na rzecz środowisk kombatanckich. Był inicjatorem budowy pomnika Obrońców Lublina , a także wspierał budowę pomników poświęconych Powstańcom Styczniowym i Bohaterom z Monte Cassino.
Pogrzeb z honorami wojskowymi odbędzie się we wtorek na cmentarzu w Bełżycach o godz. 11.00

Należy dodać,że pan pułkownik Władysław Rokicki wielokrotnie uczestniczył w uroczystościach religijno-patriotycznych organizowanych przez Regionalne Towarzystwo Powiślan i zawsze interesował się naszymi inicjatywami , zwłaszcza upamiętniającymi lokalnych bohaterów .

Zawsze też podkreślał wielką rolę regionalnej pamięci historycznej w kształtowaniu postaw patriotycznych, zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków.                             W osobie pana Władysława straciliśmy najstarszego sympatyka i Przyjaciela naszego Towarzystwa.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

* * * * *

24 czerwca 2018r.

Poznaliśmy imię i nazwisko jednego z czterech obrońców mostu w Kamieniu, pochowanych na cmentarzu w Piotrawinie. 

Więcej szczegółów już wkrótce w jesiennej, papierowej wersji naszego kwartalnika..

*  *  *  *  *  *  *

21 czerwca 2018r.

Ukazała się pierwsza książka o Naszym Generale, Wacławie Scaevola-Wieczorkiewiczu.   

W auli Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu (woj. podkarpackie) miała miejsce promocja książki dr. Jerzego Majki „Generał brygady Wacław Scaevola-Wieczorkiewicz 1890-1969. Krótka biografia wojskowa”. W ten sposób zapoczątkowano trzydniowe uroczystości obchodów 25-lecia
14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej ( wchodzącego w skład 21 Brygady Strzelców Podhalańskich ), którego patronem jest gen. Wacław Scaevola-Wieczorkiewicz.
W promocji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, dowództwo jednostki wojskowej wraz z żołnierzami , przedstawiciele uczelni oraz mieszkańcy miasta zainteresowani historią.   Wydanie książki wsparły finansowo  władze samorządowe, organizacje pozarządowe i prywatni sponsorzy .  

Przypomnijmy : urodzony w Brzozowej k. Zagłoby, ochrzczony w kościele w Opolu Lub. , generał brygady Wacław Scaevola -Wieczorkiewicz to jeden z sześciu  przedwojennych polskich generałów pochodzących z Lubelszczyzny , a jedyny z ówczesnego powiatu puławskiego.

W naszym rejonie  książka będzie dostępna już wkrótce dla Czytelników bibliotek gminnych i szkolnych . W ten sposób miłośnicy historii będą mieć możliwość pełnego  zapoznania się z  bardzo ciekawą biografią Naszego Generała.  Jako pierwsi będą mogli to uczynić ci absolwenci wilkowskiego gimnazjum, którzy aktywnie uczestniczyli w tegorocznym ogólnopolskim programie „Młodzi w Akcji” .

Na zakończenie roku szkolnego , każdy z siedmiu  uczniów i ich koordynator jako nagrodę za zaangażowanie otrzymał właśnie tę wyjątkową publikację.

zdjęcia : Krzysztof Kozłecki – JW 3957    ;   Władysław Mądzik

* * * * * * *

28 maja 2018r.

Podsumowanie projektu w ramach ogólnopolskiego programu „Młodzi w Akcji”.

MŁODZI  W  AKCJI”  to ogólnopolski program skierowany do uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych oraz opiekunów grup młodzieżowych z instytucji oświatowych w całej Polsce. Jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej  w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności , w ramach programu „Szkoła Ucząca się”, i Fundacją Banku Zachodniego WBK. To druga edycja programu .Grupy projektowe, które brały udział w programie, w  tym roku miały do wyboru trzy ścieżki tematyczne, dotyczące przyszłości :Warsztaty przyszłościowe, Taśmy przyszłości, Udostępnij to ! oraz czwartą, czytelniczą : Poczytajmy lokalnie.

Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wilkowie zainteresowała się Zespołem Pałacowo-Parkowym Rodziny Kleniewskich w Szczekarkowie i wybrała ścieżkę tematyczną  „Taśmy przyszłości” . Jej celem jest zachęcenie młodych ludzi do poznawania miejsc ciekawych, ważnych dla mieszkańców, zastanowienie się wspólnie z nimi, jak wskazane miejsca mogą wyglądać w przyszłości, a następnie zaprezentowanie wyników swojej pracy na forum lokalnym. W ramach projektu grupa udała się między innymi do Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach, do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie oraz na spotkanie z właścicielem obiektu, który opowiedział ,jakie plany wiąże z terenem, na którym znajduje się pałac.  Miałby tam powstać Europejski Dom Seniora. Na podstawie otrzymanego biznes planu, została stworzona wizualizacja przyszłościowa.

Projekt objęła Honorowym Patronatem Wójt Gminy Wilków, pani Joanna Kowalska.            Na uroczystość podsumowania projektu przybyli zaproszeni goście: dyrektorzy sąsiednich szkół, Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz przedstawiciel Regionalnego Towarzystwa Powiślan, które za zgodą pana Andrzeja Kleniewskiego udostępniło młodzieży na potrzeby realizacji projektu archiwalne zdjęcia rodzinne .

Wiadomość z ostatniej chwili : W gronie 19 zespołów  zaproszonych do Warszawy na ogólnopolską prezentację projektów młodzieżowych, która odbędzie się 12 czerwca w Arkadach Zamku Królewskiego ,znalazły się dwie szkoły z Lubelszczyzny, w tym uczniowie z Wilkowa.

Grupę Projektową tworzyli uczniowie III klasy gimnazjalnej : Aleksandra Borowiec, Kinga Dobosz, Paweł Kozak, Michał Ptak, Magdalena Rożek, Szymon Wicha i Aleksandra Wosik – pod przewodnictwem koordynatora , pana Tomasza Jakubowskiego.                                                                                                          Gratulujemy im zaangażowania w realizacji projektu, pomysłowości i niespożytej energii ! 

O projekcie wilkowskiej młodzieży informowało także Polskie Radio Lublin : https://radio.lublin.pl/news/wilkow-mlodzi-chca-ratowac-zabytek

*  *  *  *  *

5 maja 2018r.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”ks. Jan Twardowski

        Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 3 maja 2018r. w wyniku długotrwałej choroby zmarła Zofia Markiewicz , wieloletni członek zarządu – skarbnik Regionalnego Towarzystwa Powiślan i wieloletni Prezes STOWARZYSZENIA „KLUB SENIORA” W GMINIE WILKÓW .

Łącząc się w bólu z rodziną i bliskimi informujemy, że msza święta żałobna zostanie odprawiona o godzinie 14.00 w dniu 8.05.2018 r. w kościele parafialnym w Wilkowie.                                                                                              Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego żalu i najszczerszego współczucia.

WSPOMNIENIE : wywiad redaktora Krzysztofa Skowrońskiego z p. Zofią Markiewicz, gościem „ Poranka Radia WNET z Lubelszczyzny” z dn. 26.10.2012r.

http://www.radiownet.pl/system/post/media_posts/attachments/113241/converted/20121026-01-poranek.mp3

* * * * *

23 marca 2018r.

Historyczna wizyta -wyjątkowi goście.

24 marca został ustanowiony przez Sejm RP jako Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W przeddzień tego dnia mającego charakter  święta państwowego, teren dawnej leśniczówki Głodno (dziś leśnictwo Kleniewo) w pobliżu Niedźwiady Dużej , odwiedził Scott Gelbs  z Nowego Jorku , syn Majera Gelbsa, który dzięki pomocy rodziny Stankiewiczów oraz innych mieszkańców Niedźwiady Dużej i Niecieczy został szczęśliwie uratowany przed Holokaustem.

Notice.                                                                                                                                             The purpose of the entire operation managed by the SS and Police Commander
in the District of Krakau, I am informing Jews of the resettlement:
1) Every Pole or Ukrainian who accepts a relative or provides him shelter, feeds him and hides him will be shot.
2) Any Pole or Ukrainian who will help Jews outside the Jewish quarter will be shot in any way.
3) Every Pole or Ukrainian who tries to undertake only the act given under 1) and 2) will be shot.
4) Against every Pole or Ukrainian who has a message that a Jew without a permit stays outside the Jewish quarter and does not report the Police, police investigations will be initiated.
5) I would like to draw your attention again to the prohibition of purchasing Jewish property for payment or free of charge, or taking it in storage.
Counteracting against this order will be punishable as severely as possible.

Do tej wyjątkowej, historycznej podróży śladem swoich przodków , 7-osobowa rodzina Gelbsów przygotowywała się od wielu lat – nigdy wcześniej nikt z rodziny nie był w Polsce.W zaśnieżonym leśnym terenie, miejsce po dawnych zabudowaniach leśniczówki gościom z USA pomógł odnaleźć Władysław Mądzik- administrator strony.

Następnie rodzina Gelbsów udała się do Opola Lubelskiego, skąd pochodzili jej przodkowie. Na następny dzień zaplanowano w Warszawie spotkanie z panem Tadeuszem Stankiewiczem z Milanówka, naszym krajanem z lat okupacji niemieckiej, który już  wrócił z Izraela, gdzie z innymi polskimi  Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata i weteranami Armii gen.Władysława Andersa, wraz z delegacją państwową brał udział w symbolicznej pielgrzymce do Ziemi Świętej.   

Pamiątkowe zdjęcie rodziny Gelbs z panem Tadeuszem Stankiewiczem – 24.03.2018

Ciekawostki rodzinne : Scott Gelbs jest właścicielem kliniki Greenwich Physical Therapy Center. Wcześniej ,jako znany i ceniony fizjoterapeuta współpracował ze słynnym  zespołem   New York Rangers – hokejową drużyną  występującą  w  najbardziej renomowanej lidze hokejowej na świecie : NHL.

Do Polski Scott przyjechał ze swoją  żoną Robin i trzema synami. Najstarszy z nich,   Steve Mark Gelbs , jest dobrze rokującym komentatorem sportowym i reporterem nowojorskiej stacji telewizyjnej SNY.  

W 2014r. Steve był nominowany do 30 najlepszych komentatorów sportowych  w USA w wieku do lat 30.Jego ulubionym sportem oprócz hokeja i koszykówki jest baseball   ( przypominający polską grę w palanta) . Baseball od ponad stu pięćdziesięciu lat jest ważnym czynnikiem kulturotwórczym w amerykańskim społeczeństwie. To gra rodzinna -na mecze często udają się całe rodziny, widownia przypomina więc bardziej piknik niż wydarzenie sportowe. W przerwach na olbrzymich ekranach wyświetlane są twarze osób z widowni, obchodzących tego dnia urodziny. W przeciwieństwie do europejskich imprez sportowych, na i po meczach baseballowych nigdy nie dochodzi do aktów przemocy pomiędzy kibicami przeciwnych drużyn. Czapka baseballowa – używana kiedyś wyłącznie przez zawodników, stała się najpopularniejszym nakryciem głowy, wypierając niegdyś nieodłączny atrybut Amerykanina – kapelusz.

Ma refleks !

To był rzut !!!  W ostatniej sekundzie  !!!

* *  *  *  *  *  *

10 marca 2018.

W Łaziskach uczczono pamięć bojowników podziemia niepodległościowego, mjr. Jerzego Iłłakowicza, ps. Zawisza, żołnierza NSZ oraz jego młodszego brata ppor. Witolda Iłłakowicza, ps. Doliwa, żołnierza AK.

Uroczystość zorganizowano w 110. rocznicę urodzin Jerzego Iłłakowicza, oficera do zadań specjalnych Brygady Świętokrzyskiej NSZ, oraz w 100. rocznicę urodzin Witolda Iłłakowicza, uczestnika Powstania Warszawskiego. W kaplicy w Łaziskach odprawiona została msza św. w intencji obu żołnierzy. Osłonięto poświęcone im tablice pamiątkowe. Pod tablicami złożono kwiaty. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowcy, kombatanci, mieszkańcy.      Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył rodzinie Jerzego Iłłakowicza nadany żołnierzowi pośmiertnie Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Jerzy Iłłakowicz był wybitnym żołnierzem, wybitnym Polakiem. Był ogromnie zaangażowany w całość boju na rzecz niepodległości Państwa Polskiego i ogromnie dobrze zasłużył się Rzeczypospolitej Polskiej, tak jak jego towarzysze broni z Narodowych Sił Zbrojnych z Brygady Świętokrzyskiej. Dzisiaj w imieniu państwa polskiego mam honor i zaszczyt podziękować, przekazując rodzinie to jedno z najwyższych odznaczeń państwowych – powiedział wojewoda Czarnek.

Odczytano list od szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jana Józefa Kasprzyka, który podkreślił, że obaj bracia zapisali piękną kartę w historii Polski. Ich męstwo i poświęcenie stanowią bezcenne świadectwo siły oraz wytrwałości w walce o niepodległość dla wszystkich pokoleń Polaków. (…) Bez takich patriotów nie byłoby wolnej Polski. Przywracając im należne miejsce w historii najnowszej realizujemy nasz obowiązek – napisał minister Kasprzyk.              Wójt gminy Łaziska, Roman Radzikowski, podkreślił, że pamięć o obu żołnierzach jest ważna dla kształtowania tożsamości lokalnej społeczności. Oni obaj stąd pochodzili, z rodziny właścicieli tej miejscowości. Tu spędzili dzieciństwo, stąd wyruszyli w świat. Mają wielkie zasługi dla Polski, a dotąd nie pamiętano o nich. Chcemy ich przypomnieć, upamiętnić. To ważne dla naszej tożsamości– powiedział wójt Radzikowski.

JERZY OLGIERD IŁŁAKOWICZ, ps. Zawisza, urodził się 8 marca 1908 r. W okresie międzywojennym był działaczem Obozu Narodowo-Radykalnego. Po wybuchu wojny był jednym założycieli konspiracyjnej organizacji katolicko-narodowej Związek Jaszczurczy. Otrzymał zadanie organizacji resortów cywilnych oraz został szefem finansów w Narodowych Siłach Zbrojnych. Wiosną 1944 r. został członkiem Rady Politycznej NSZ. W sierpniu 1944 oddelegowano go do okręgu częstochowskiego NSZ, a potem był szefem departamentu VI w dowództwie NSZ. Był oficerem do zadań specjalnych w Brygadzie Świętokrzyskiej. W styczniu 1945 r. przedostał się do Wiednia i amerykańskiej strefy okupacyjnej. Został przydzielony do Polskiej Misji Łącznikowej we Frankfurcie. Z żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej oraz wyzwolonych jeńców, którzy znaleźli się w amerykańskiej strefie okupacyjnej organizował, na polecenie dowództwa amerykańskiego, kompanie wartownicze. Utworzył Stowarzyszenie Polskich Emigrantów, które miało za zadanie roztoczyć opiekę nad żołnierzami Brygady Świętokrzyskiej, a także ułatwić im życie na emigracji. W 1953 r. wyemigrował do USA. Zmarł w 1984 r. w Fort Lauderdale na Florydzie.

WITOLD IŁŁAKOWICZ, ps. Doliwa, urodził się 1 marca 1918 r. W kampanii 1939 r. był żołnierzem 1. Pułku Strzelców Konnych, uczestniczył w walkach pod Tomaszowem Lubelskim. W 1941 r. był więziony na Zamku w Lublinie. Był żołnierzem AK, uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Walczył m.in. w I Obwodzie „Radwan” w Śródmieściu, batalionie „Łukasiński”, Oddziale „Barry”. Od 20 września 1944 r. był w 28. Dywizji Piechoty AK im. Stefana Okrzei – 15. pułku piechoty AK „Wilków”. Po upadku powstania został internowany, przebywał w obozie jenieckim na terenie Niemiec.W 1947 r. wrócił do kraju. Mieszkał i pracował w Szczecinie. Tam zmarł 1 stycznia 1966 r.

          http://niezalezna.pl/219292-w-laziskach-upamietniono-zolnierzy-nsz-i-ak   zdjęcia : Władysław Mądzik

Relacja „Panoramy Lubelskiej”:                                                                https://lublin.tvp.pl/36343992/110-rocznica-urodzin-jerzego-illakowicza

28-02-2018: Major Jerzy Iłłakowicz, upamiętniony w USA w Dniu Żołnierzy Niezłomnych.  

Na Cmenatrzu Katedralnym w Wilmington, w stanie Delaware odbyła się uroczystość upamiętnienia najwyższego stopniem oficera NSZ spoczywającego w ziemi amerykańskiej. Jest nim major Jerzy Olgierd Zawisza-Iłłakowicz, syn ziemi lubelskiej. Z okazji Dnia Żołnierzy niezłomnych, przy grobie bohatera odbyła się uroczystość z udziałem polskich weteranów.  Odczytano skierowany na uroczystość list wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, w którym wyraża dumę, że Ziemia Lubelska może honorować w Ameryce – jej najwybitniejszego Oficera Niezłomnego, z którego dumna powinna być także cała Polska. Na grobie spoczęła też wiązanka biało-czerwonych kwiatów.                                                      Polska pamięta !                                                           http://www.poland.us/strona,42,29650,0,major-jerzy-illakowicz-upamietniony-w-dniu-zolnierzy-niezlomnych.html

To odpowiedni czas , aby wspomnieć także jedną z najdzielniejszych działaczek podziemia narodowego w trakcie II Wojny Światowej, Irenę Iłłakowicz.

IRENA IŁŁAKOWICZ, z domu Morzycka, urodziła się 26 lipca 1906 r. w Berlinie. W młodości była alpinistką. Otrzymała od rządu szwajcarską złotą odznaką alpinistyczną za odwagę, jako nagrodę za wydobycie zwłok jednego z uczestników wyprawy, który spadł w dół wąskiej szczeliny. Była poliglotką – biegle władała sześcioma językami obcymi: francuskim, angielskim, perskim, fińskim, niemieckim i rosyjskim. Studiowała nauki humanistyczne na Uniwersytecie Grenoble we Francji. Tam poznała swojego pierwszego męża – syna księcia Kurdystanu, z którym wzięła ślub w obrządku mahometańskim. Wyjechała z nim do Persji, jednak po dwóch latach, za zgodą męża, wróciła do Polski. Podobno podróż do kraju przebyła wówczas na motocyklu. Podczas kolejnego pobytu we Francji poznała Jerzego Olgierda Iłłakowicza, polskiego narodowca, późniejszego działacza Obozu Narodowo–Radykalnego, z którym w 1934 r. wzięła ślub. 2 lata później urodziło się ich jedyne dziecko – córka Ligia.Po wybuchu wojny w 1939 r. Jerzy Iłłakowicz wraz z pozostałymi członkami Grupy „Szańca”, przystąpił do tworzenia konspiracyjnej organizacji wojskowej pod nazwą Związek Jaszczurczy. Irena, pod pseudonimem „Barbara Zawisza” czynnie włączyła się w działalność konspiracyjną jako agentka wywiadu w podcentrali „Zachód” Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy. 7 października 1942 r. została aresztowana przez Gestapo i uwięziona na Pawiaku. Podczas brutalnego śledztwa nie wyjawiła żadnych informacji, nie skorzystała też z przesyłanego jej potajemnie cyjanku. Z Pawiaka trafiła na Majdanek, skąd w brawurowej akcji została odbita w marcu 1943 r. przez żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Przebrani w mundury gestapo, NSZ-owcy przedstawili fałszywy dokument nakazujący przekazanie Ireny z powrotem do Pawiaka. Sama Irena dopiero za bramami obozu dowiedziała się, że „gestapowcy” to jej koledzy z Organizacji. Po uwolnieniu Irena nie zaprzestała działalności konspiracyjnej. Rozpoczęła służbę jako agentka kontrwywiadu przeciwko komunistycznym agentom. Wówczas odkryła, że istnieje w Otwocku siatka, która najprawdopodobniej ma na celu podjęcie współpracy pomiędzy wywiadem niemieckim i komunistycznym, żeby wspólnymi siłami tropić i zwalczać polskie podziemie. 4 października 1943 r. wyszła ze swojego konspiracyjnego mieszkania z zamiarem pojechania do Otwocka. Nie zdążyła dojechać do celu – została zastrzelona przez oddział Gwardii Ludowej na Polach Mokotowskich w Warszawie.                                                                               http://www.onrbrygadamazowiecka.pl/news/pamieci-ireny-illakowiczowny/

* * * * *

marzec 2018r.
75- rocznica zbrodni niemieckiej na obywatelach Polski narodowości żydowskiej, ukrywających się w lesie k.Niedźwiady Małej i Dużej.

Więcej o tragicznych wydarzeniach z marca 1943r. w naszym kwartalniku nr 6 z 2013r.: https://rtpwilkow.files.wordpress.com/2013/11/pow-lub-6-2013.pdf
( wspomnienia Tadeusza Stankiewicza : „Leśniczówka Głodno”, str. 19-25).

We wrześniu 2017r., w lesie przy drodze z Niedźwiady Małej do Głodna, warszawska Fundacja ZAPOMNIANE ( jedną z jej głównych misji jest poszukiwanie, lokalizowanie i upamiętnianie zapomnianych grobów ofiar Holokaustu ),przy współpracy z amerykańską fundacją The Matzevah Foundation , w ramach projektu znakowania 30 miejsc Zagłady na terenie południowej i wschodniej Polski , upamiętniła miejsce jednego grobu symboliczną drewnianą macewą.
Miejsce kryjówki i grobu zlokalizowano podczas wizji lokalnej przeprowadzonej  17 lutego 2017r. przez Fundację z pomocnym udziałem kilku mieszkańców Niedźwiady Małej i Głodna.

Inskrypcje na drewnianych macewach wykorzystują krój pisma stworzony w ramach projektu „Warszawskie Kroje”.
Wykorzystano font zaprojektowany przez Mateusza Machalskiego.
Nocturne to krój inspirowany literami z kamiennych tablic upamiętniających ofiary II wojny światowej oraz hebrajskimi przedwojennymi szyldami.     Inskrypcje, z identyczną treścią na 30 macewach, zostały wypalone laserem, dzięki czemu są wyraźnie widoczne i łatwe do odczytania . Do wyboru materiału, z którego powstały macewy, zainspirowały wykonawców przedwojenne drewniane nagrobki , spotykane na żydowskich cmentarzach.        zdjęcia :Władysław Mądzik

* * * * *
3 lutego 2018r.       O pomocy Żydom i chwalebnej postawie mieszkańców wsi Powiśla Lubelskiego w Telewizji Polskiej.

Pan Tadeusz Stankiewicz,odznaczony Medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” , opowiadał w ogólnopolskim programie TVP Info „Minęła 20” o pomocy udzielanej Żydom w czasie okupacji niemieckiej przez swoją rodzinę w leśniczówce Głodno ( w pobliżu Niedźwiady Dużej ) i przez mieszkańców okolicznych wiosek Powiśla Lubelskiego.

cz.1(0:33) :    http://www.youtube.com/embed/3WuLb17dksQ?ecver=1″

cz.2 (10:53) : http://www.youtube.com/embed/TCJzbE82_dQ?ecver=1″

cz.3 (5:25 ) :  http://www.youtube.com/embed/Pejtlj2LvAU?ecver=1″

Ograniczone ramy czasowe programu telewizyjnego spowodowały,że pan Tadeusz Stankiewicz nie zdążył opowiedzieć o dalszych tragicznych losach swojego Taty , Stanisława: w  sierpniu 1947r. został on aresztowany przez funkcjonariuszy WUBP w Warszawie. Podczas przesłuchań był brutalnie torturowany, w wyniku czego poniósł męczeńską śmierć. Dla upozorowania samobójstwa , jego ciało wyrzucono z 3 piętra gmachu WUBP  przy ul.Sierakowskiego 7 na warszawskiej Pradze (czytaj na str.15 :https://rtpwilkow.files.wordpress.com/2013/11/pow-lub-4-2013.pdf ).

Więcej o pomocy Żydom na naszym terenie w numerze specjalnym  nr 6 kwartalnika „PL” z 2013r.:                                                                                                https://rtpwilkow.files.wordpress.com/2013/11/pow-lub-6-2013.pdf                                      i w książce „Okupacja niemiecka na Powiślu Lubelskim” współautorstwa Tadeusza Gierczaka i Władysława Mądzika.

*****

30 stycznia 2018r.
O sensacyjnych odkryciach na grodzisku w Kłodnicy opowiadają archeolodzy w „Radio dla Ciebie” :
http://www.rdc.pl/podcast/z-innej-planety-tysiace-ziaren-we-wczesnosredniowiecznym-domu/

*****

24 stycznia 2018r.
Najnowszy numer naszego kwartalnika „Powiśle Lubelskie” z grudnia 2017r. jest już dostępny w zakładce Archiwum. Życzymy miłej lektury .

*****

3 grudnia 2017r.
Setna rocznica urodzin  Pułkownika Władysława Rokickiego.

100 lat temu,  3 grudnia 1917 roku w Krężnicy Okrągłej, gmina Bełżyce w rodzinie Józefa i Katarzyny z domu Gorgol urodził się Pułkownik Władysław Rokicki – Przyjaciel naszego Towarzystwa.

Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Szkole  Ogrodniczo-Szkółkarskiej  w Lublinie.  W latach 1937-1938 odbył czynną służbę wojskową w Kompanii Łączności III Dywizji Piechoty Legionów w Zamościu. 14 sierpnia 1939r. został zmobilizowany do Kompanii Łączności 27 Dywizji Piechoty w Kowlu. 3 września 1939r.wraz Kompanią Zapasową przeniesiony został z Kowla do koszar 8 pp w Lublinie i włączony do Armii „Lublin” pod dowództwem gen. Tadeusza Piskora. W dniu 9 września przeżył najgroźniejsze bombardowanie Lublina, a następnego dnia brał udział w pochówku poległych żołnierzy na polowym cmentarzu wojennym przy Al. Kraśnickiej w Lublinie. Dnia 14 września 1939r. na rozkaz gen. T.Piskora wraz z Kompanią Zapasową 27 Dywizji Piechoty znalazł się w rejonie Kraśnika, gdzie toczyły się zacięte walki z Niemcami. 17 września w bitwie pod Żółkiewką został ranny. 2 października, po zakończeniu działań wojny obronnej . W styczniu 1942r. wstąpił do konspiracji w ZWZ/AK w Osinach k.Opola Lub. ,przybierając pseudonim  Zbyszek, a następnie do Batalionów Chłopskich. W lipcu 1944r. w Bełżycach wraz z bratem Czesławem został aresztowany przez NKWD.  Po zwolnieniu, w sierpniu 1944r. rozpoczął pracę w Wydziale Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W tym czasie był trzykrotnie aresztowany przez UB i NKWD.Obawiając się dalszych aresztowań, zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego.Pod koniec grudnia 1944r. skierowano go do 2 Frontowej Szkoły oficerskiej Szkoły Piechoty w Lublinie, którą ukończył 15 maja 1946r. w stopniu podporucznika. Zawodową służbę wojskową pełnił do końca 1946r. W 1947 r. rozpoczął pracę w zakładach uspołecznionych w Lublinie, w których pracował do emerytury. W 1950 r. został absolwentem ekonomii  KUL. Od 1953 r. zaczął pracować społecznie w komitecie osiedlowym, a następnie w organizacjach kombatanckich, w tym Stowarzyszeniu Żołnierzy BCh, w którym był prezesem.Z jego inicjatywy w Lublinie powstały liczne pomniki i miejsca pamięci. Działał m.in. w Wojewódzkim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy wojewodzie lubelskim.

Uroczystość z okazji setnych urodzin pułkownika Władysława Rokickiego odbyła się  w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. – Oddając hołd Panu, składamy cześć wielkiemu pokoleniu, które odważyło się być dzielnym. To wy daliście swojej ojczyźnie największy wyraz miłości i poświęcenia – mówił Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

– Po kapitulacji, 2 października 1939 roku, wyciągnąłem z munduru medalik Matki Boskiej Częstochowskiej. Mam go do dnia dzisiejszego i to Bogu należy dziękować, że dożyłem tej chwili – mówił z kolei wyraźnie wzruszony płk Władysław Rokicki. – Dziękuję wszystkim i życzę, żebyście nigdy nie musieli doświadczyć wojny, abyście żyli w spokoju, a odzyskaną niepodległość czcili i o nią dbali – dodał jubilat.

– Pan przez całe swoje życie okazywał, że być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo – mówił Jan Józef Kasprzyk, nawiązując do słów Józefa Piłsudskiego. Pułkownik Władysław Rokicki otrzymał z rąk szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych replikę szabli oficerskiej. – Niech ta szabla będzie podziękowaniem, że byliście wierni słowom świętym dla każdego Polaka: „nigdy nie ugniemy szyi”. Bóg, honor i ojczyzna to najświętsze przykazanie i testament dla nas – mówił Kasprzyk. Z kolei  Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski, wręczył jubilatowi pamiątkowy medal. – Pańska postawa, ale również postawa Pańskich towarzyszy broni, doprowadziła nas tutaj, do pełnej wolności w niepodległej Polsce – zaznaczył.

Pułkownik Rokicki otrzymał również gratulacje od prezydenta Lublina oraz przedstawicieli środowisk kombatanckich. – Jest to osoba bardzo aktywna – mówił o jubilacie Waldemar Podsiadły, przewodniczący Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN, jednocześnie pełnomocnik wojewody lubelskiego do spraw ochrony dziedzictwa narodowego i spraw kombatantów. Dodał, że mimo swoich stu lat, pułkownik samodzielnie przychodzi do urzędu, by złożyć wizytę i porozmawiać. – To również wielki przyjaciel młodzieży, a jego współpraca z Zespołem Szkół Elektronicznych im. Obrońców Lublina 1939 roku, chociażby przy organizacji uroczystości państwowych, do tej pory może uchodzić za wzór – dodał Waldemar Podsiadły.

Dwieście lat, Panie Pułkowniku !

1. „W hołdzie patronom. Z myślą o przyszłości”pod red. Elżbiety Hanc Lublin 2012  2. Piotr Raszewski  http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/24230?t=Dwiescie-lat-Panie-Pulkowniku-

******************

2 listopada 2017r.

Od wielu lat członkowie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Koło w Poniatowej w Dzień Zaduszny organizują Rajd Pamięci, odwiedzając regionalne  cmentarze i miejsca pamięci narodowej . W tym roku Rajd odbył się szlakiem żołnierzy Marszałka Józefa Piłsudskiego, którzy walczyli pod Jego dowództwem  w Legionach, podczas I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej . Trasa wiodła od Poniatowej przez Kraczewice, Wąwolnicę,Karczmiska,Wilków do Opola Lubelskiego.W Wilkowie uczestnicy Rajdu zapalili znicze przy Dębie Pamięci poświęconym ppłk. kawalerii Adamowi Sołtanowi i odmówili modlitwę , w tym też za poległych żołnierzy upamiętnionych na tablicy umieszczonej na dzwonnicy kościoła parafialnego . Na zakończenie , przy akompaniamencie hejnalisty odśpiewano znaną pieśń legionową „My, Pierwsza Brygada”.

* * *

1 października 2017r.

Gdybym mógł, to bym z końca świata na kolanach do Polski wrócił – Adam Lew Sołtan , Starobielsk 1939/1940.

W 78.rocznicę dostania się do niewoli sowieckiej i 77.rocznicę Zbrodni Katyńskiej przy kościele parafialnym w Wilkowie posadziliśmy Dąb Pamięci dla uhonorowania ppłk. kawalerii Adama Lwa Sołtana ( 1898 Polanówka – 1940 Charków ). W uroczystościach wzięła udział najbliższa rodzina bohatera: 84-letni siostrzeniec Henryk Grocholski z Lublina[jednocześnie jest najmłodszym bratem zamordowanego w Charkowie por. Władysława Grocholskiego 1915-1940],  oraz  Adam Sołtan z Warszawy [ jego żyjący ojciec , 87-letni Aleksander to bratanek Adama Lwa] wraz z synem Stefanem. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Minister Marzena Machałek-Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, której rodzinne korzenie wywodzą się z wilkowskiej parafii.Wraz  z rodziną bohatera i Władysławem Mądzikiem- inicjatorem przedsięwzięcia i regionalnym koordynatorem ogólnopolskiej akcji”Katyń…Ocalić od zapomnienia”, pani Minister wzięła udział w ceremonii posadzenia Dębu Pamięci i odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Obecni byli także posłowie na Sejm RP : pani poseł Elżbieta Kruk i pan poseł Krzysztof Szulowski oraz przedstawiciele władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego.

http://lublin.tvp.pl/34217557/ku-czci-zamordowanego-oficera-posadzili-dab-pamieci

    

Więcej zdjęć autorstwa Andrzeja Sikory w naszej Galerii.

Jednostronicowy fotoreportaż z naszych uroczystości zamieściła także „Wspólnota Opolska” w wydaniu nr 41(134) z dn.10-16 października 2017r.   Dziękujemy .

Chcąc powiększyć obraz należy prawym przyciskiem myszki wybrać „Pokaż obraz” .

Tuż po uroczystościach patriotycznych pani Minister Marzena Machałek, pani poseł Elżbieta Kruk, pani Wójt Joanna Kowalska, pan  Lech Łyjak -Dyrektor Zespołu Szkół w Wilkowie i pan Bogusław Bernacki -Dyrektor Zespołu Szkół w Zagłobie w  towarzystwie Władysława Mądzika- koordynatora regionalnego akcji „Katyń…Ocalić od zapomnienia” udali się na teren Zespołu Szkół w Wilkowie.

W trakcie krótkiej wizyty, Panie  Minister i Poseł interesowały się tematami :

  1. Jak wdrożono reformę oświaty w gminie
  2. Remont wilkowskiej szkoły po dwukrotnej powodzi w 2010r.
  3. Budowa hali sportowej.

Zaproszeni goście byli pod wrażeniem kultywowania pamięci narodowej i upamiętniania lokalnych bohaterów na terenie szkoły, a szczególnie zainteresowała ich postać młodego lotnika plut. Henryka Plisa

foto:Władysław Mądzik

  

***

24 września 2017r.

Archeolodzy podsumowali drugi sezon badań na grodzisku w Kłodnicy.

Informacja o wynikach prac archeologicznych także na stronie :

http://www.kazimierzdolny.pl/news/klodnica-pelna-skarbow/44740.html?nlid=2176&uid=188801

***

31 sierpnia 2017r.

                                                       Z A P R O S Z E N I E.

Informujemy,że w niedzielę 10 września br. upłynie 70 lat od śmierci śp. Pani Marii Kleniewskiej ,  w związku z tym w kościele parafialnym w Zagłobie ( Maria i Jan Kleniewscy to jego fundatorzy) o godz. 12.00 odprawiona będzie uroczysta msza św. w Jej intencji.                                                                                                                              Niech wspólna modlitwa będzie jednocześnie dziękczynieniem za wszelkie Dobro,jakie śp. Maria Kleniewska i Jej rodzina uczyniła dla ówczesnych mieszkańców Powiśla Lubelskiego , co przełożyło się także na dzisiejsze pokolenia.

Zapraszamy .

***

16 sierpnia 2017r.

Kłodnica pełna archeologicznych bogactw- Radio Lublin ponownie na grodzisku w Kłodnicy

http://radio.lublin.pl/news/klodnica-pelna-archeologicznych-bogactw

***

14 sierpnia 2017r.

„Panorama Lubelska ” TVP Lublin na grodzisku w Kłodnicy

***

7 sierpnia 2017r.

Radio Lublin na grodzisku w Kłodnicy.

http://radio.lublin.pl/news/archeologiczne-odkrycia-w-klodnicy
http://radio.lublin.pl/news/07-08-2017-hobbici-z-lubelskiego
***

2 sierpnia 2017r.

GENERAŁ  JEST  NASZ  ! ! !

Wacław Scaevola- Wieczorkiewicz
1890 – 1969
generał brygady W.P.

Więcej informacji o sensacyjnym odkryciu faktycznego miejsca urodzenia generała na naszym terenie w najnowszym numerze kwartalnika „Powiśle Lubelskie”, który ukaże się najprawdopodobniej pod koniec września br.

PS.

Uwaga : Biografia  generała Wacława Wieczorkiewicza,dostępna w internecie zawiera kilka błędnych informacji –  w tym m.in. miejsce urodzenia : Polanówka .

Kopia aktu urodzenia Wacława Wieczorkiewicza  nr 338 z 1890r. z archiwum parafii Opole Lub.  Działo się w Opolu 12/24 września  1890 roku o godz. dwunastej w południe . Stawił się Józef Wieczorkiewicz 37 lat z parafii Oleksów diecezji sandomierskiej, przebywający w folwarku Brzozowa, w obecności Franciszka Bogdańskiego lat 44  i Adama Mroza lat 27, pracowników folwarku Brzozowa   i przedstawili nam dziecię płci męskiej oświadczając że urodziło się ono w folwarku BRZOZOWA dnia 13 / 25 czerwca bieżącego roku  o godzinie dziesiątej po południu z prawowitej jego żony Julianny z  Tomaszewskich lat 20 mającej. Chrztu udzielił ksiądz wikariusz Franciszek Dyka . Dziecięciu temu na chrzcie świętym   nadano imię WACŁAW, a chrzestnymi jego byli Józef Tomaszewski i Emila Leciewicz  .Opóźnienie spisania aktu nastąpiło z przyczyny choroby ojca.    Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisano.                             Ks. Franciszek Dyka (1854 -1919), urodzony w Zastowie , syn Józefa i Zofii z Saneckich , zmarł w Prawnie , gdzie był administratorem parafii w latach 1894 -1919, tam też pochowany- przyp. Władysław Mądzik.

Więcej w naszym najnowszym kwartalniku nr 2 ( 67) / 2017 – zakładka: Archiwum.

******************************************************************************

29 kwietnia 2017r.

Wydaliśmy kolejną naszą publikację.

Jest nią 40-stronicowe opracowanie „Wilków nad Wisłą. Wieś,parafia i kościół pw. świętych Floriana i Urszuli” autorstwa  Janusza Ogińskiego z ilustracjami krakowskiego artysty-grafika Romana Zielińskiego .  

Od Wydawcy

Po raz pierwszy tekst o kościele wilkowskim autorstwa Janusza Ogińskiego ukazał się w „Regionaliście Opolskim”, roczniku Towarzystwa Przyjaciół Opola Lubelskiego z 1996 roku. Była to decyzja redaktor naczelnej Haliny Złotuchy, prezesa opolskiego stowarzyszenia i równocześnie dyrektorki Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim. Rok później Ryszard Lubicki (1936-2003), prezes Towarzystwa Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego, również zdecydował się na wydanie broszury zawierającej ten sam tekst. Książka nosiła tytuł „Kościół parafialny pod wezwaniem świętych Floriana i Urszuli w Wilkowie nad Wisłą. Publikacja ta ukazała się wiosną 1997 r. w nakładzie 330 egzemplarzy. Wydawnictwo zdobyło uznanie nie tylko mieszkańców Wilkowa, ale także znanego dziennikarza radiowego i telewizyjnego, autora kilku przewodników turystycznych po Lublinie i województwie lubelskim – Marka Wyszkowskiego (1930-2005). W 1998 roku w oparciu o tę książkę red. Marek Wyszkowski zrealizował dwuczęściową audycję (z konkursem dla słuchaczy) w Radio Lublin. W tym samym roku zaprezentował broszurę o wilkowskim kościele w programie telewizyjnym „Album Lubelski”.  O książce wspomniał również „Gość Niedzielny” z 25 lutego 2001 roku w artykule „Historia jednej świątyni” autorstwa red. Olgi Błaszczak.

W 2010 roku Wilków nawiedziła katastrofalna powódź. Wtedy też niemal cały nakład broszury o wilkowskim kościele, podobnie jak inne materiały, zdjęcia i dokumenty przechowywane przez mieszkańców, został zniszczony przez żywioł. Dlatego Regionalne Towarzystwo Powiślan uznało potrzebę wznowienia tej publikacji. Tym razem książka ilustrowana jest rysunkami krakowskiego grafika Romana Zielińskiego, który wykonał je na prośbę autora.

* * * * *

23 kwietnia 2017r.

W 77. rocznicę zbrodni katyńskiej posadziliśmy przy kościele w Zagłobie  Dąb Pamięci poświęcony por.Stefanowi Zagozdonowi z Lasu Dębowego.

Oto relacja „Wspólnoty Opolskiej” z linkiem do galerii zdjęć.

https://24wspolnota.pl/galeria/2615/posadzili-dab-pamieci/

Więcej zdjęć w naszej zakładce : Galeria.

* * * * *

21 października 2016r.

Podwójne uroczystości patriotyczne w Gimnazjum Publicznym im.Jana Pawła II w Wilkowie.

Na nocny lot bojowy 20 października 1941r. z angielskiego lotniska Lindholme na bombardowanie niemieckiego ośrodka przemysłowego w Emden wystartowało 6 załóg polskiego 304 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Śląskiej” im. księcia Józefa Poniatowskiego. W składzie jednej z załóg bombowca Wellington N2852 był Henryk Plis, urodzony 28 czerwca 1920r.w Wilkowie n/Wisłą. W drodze powrotnej, niedaleko niemieckiej wyspy Helgoland z bazą wojskową, samolot został celnie ostrzelany przez obronę przeciwlotniczą. Plutonowy strzelec –radiotelegrafista Plis zdążył jeszcze wysłać wiadomość „Mayday” z informacją o uszkodzeniu jednego z silników i zameldował swoją pozycję. 6-osobowa załoga bombowca utonęła w Morzu Północnym. Wraku samolotu i ciał czterech lotników, w tym plut. Henryka Plisa nigdy nie odnaleziono. 21 października 2016 roku , w 75 rocznicę jego śmierci , na budynku miejscowego Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II odsłonięto  tablicę upamiętniającą tego  21-letniego lotnika, który w tak młodym wieku był trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.                                                                       W drugiej części uroczystości,w ramach ogólnopolskiej akcji „Katyń… Ocalić od zapomnienia” z naszej inicjatywy posadzono Dąb Pamięci, upamiętniający por. Władysława Lasotę , urodzonego 7 września 1902r. w Kłodnicy k/Kazimierza Dolnego w rodzinie Józefa i Anny Lasotów , a zamordowanego strzałem w tył głowy w Charkowie wiosną 1940r.

Link z fragmentem „Panoramy Lubelskiej ” TVP Lublin z reportażem o naszych uroczystościach : http://lublin.tvp.pl/27431815/powisle-pamieta-o-swoich-bohaterach-odslonieto-tablice

oraz do „Wspólnoty Opolskiej” :                                                                                                     https://24wspolnota.pl/pl/opolelubelskie/wydarzenia/16932/Cze%C5%9B%C4%87-ich-pami%C4%99ci!.htm

Artykuł z „Niedzieli Lubelskiej ” z 8 I 2017r.:

Uwaga !  W zakładce „Archiwum”  dodano ostatni numer kwartalnika z 2016r.
[ jedyny wydany w 2016r.]

*****

10.02.2016r.

Nasza nowa książka o historii regionalnej.

okładka książki.jpg

Miło nam poinformować, że jest już dostępna, wydana przez Regionalne Towarzystwo Powiślan publikacja zatytułowana „Okupacja niemiecka na Powiślu Lubelskim” autorstwa Tadeusza Gierczaka i Władysława Mądzika. Pozycja ta zawiera wspomnienia Tadeusza Gierczaka , rodem z Opola Lub. , zatytułowane „W podobwodzie C Armii Krajowej” . Ukazały się one drukiem w Lublinie w 2000r.w małym nakładzie tzw. rodzinnym i opisują ważniejsze wydarzenia z okresu okupacji niemieckiej , które miały miejsce na terenie Powiśla. Druga część książki jest wzbogacona o wybrane artykuły z „Powiśla Lubelskiego” i o jedenaście nowych ,ciekawych tematów dotyczących okresu okupacji . Publikacja wydana w formacie A5 ,w twardej oprawie , z okładką kolorową, objętość 378 stron zszywanych nićmi. Zapraszamy do lektury !

8.08.2015r.

PIERWSZA WIZYTA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
ANDRZEJA DUDY
PO ZAPRZYSIĘŻENIU – NA LUBELSKIM POWIŚLU : Spotkanie z sadownikami w Kopaninie Kaliszańskiej w gminie  Łaziska

Dudax
Aby powiększyć,kliknij na obraz

5.08.2015r.

ZAPOMNIANA BOHATERKA – AGNIESZKA MIELCAREK


ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA :
Link do programu „Telekurier ” TVP Poznań z reportażem  ( czas: 12:45 – 19:51 ) z 8 września 2015r. :
http://poznan.tvp.pl/21547627/08092015
Link do programu „Puls Polski” TVP Info ( czas 08:53 – 15:51 ) z dnia 18.09.2015r.: http://www.tvp.info/21421345/18092015-1630

***

15 września 2013r.

Uroczystości odsłonięcia grobu symbolicznego kpt Mikołaja Komarewicza ps. Róg , Ogniwo ; pierwszego komendanta podobwodu C Armii Krajowej Obwodu Puławy.